Nova informacijska tabla

Če to berete, že uporabljate novo informacijsko tablo na šoli. Upamo, da vam bo naprava v pomoč in jo boste uporabljali na primeren način.   Pazimo na šolsko lastnino, da jo bo lahko uporabljalo še veliko generacij.